Школска 2020/2021. година

Ученици ОШ „Ђура Филиповић“ на другој радионици пројекта НК РЦ Смедерево „Занимљива физика“

У четвртак, 20.05.2021.године, уз поштовање препоручених епидемиолошких

мера, са малом групом ученика, од 17 часова, започео је пројекат Годишњег

програма Научног клуба Смедерево за 2020/2021. годину,  под називом

“Занимљива физика” уз обележавање почетка манифестације “Мај-месец

математике” корелацијом математике и физике.

Уместо увода обрађена је анегдота из историје физике о Ернсту Радерфорду и

Нилсу Бору током испита из физике и чувеног задатка са барометром. У овом

делу ученици су самостално урадили брзинску експерименталну проверу појаве

подпритиска приликом струјања флуида великом брзином.

На другој радионици пројекта “Занимљива физика” приказане су вежбе:

Микробит као даљински сензор температуре и осветљености и Микробит као

даљински сензор за пруочавање убрзаног кретања.

Током прве вежбе ученици су се упознали са начинима прикупљања података у

физици и посебно помоћу микробита. Микробит се показао као моћно средство

за обраду података. Ученици су програмирали два уређаја – један који ради

као предајник и други као пријемник који су упарили са рачунаром на коме

су све податке забележили у програму MS Excel и нацртали графике промене

температуре и нивоа осветљености у функцији времена. У реалној симулацији

испитивали су рад уређаја приликом промена температуре и осветљености.

У другом делу вежбе преправили су код програма тако да су микробит

програмирали да ради као даљински сензор убрзања. Најпре су у програму

Interactive Physics теоријски нацртани графици убрзања у функцији времена

у ситуацијама кретања тела по различитим подлогама, кретања физичког

клатна, косог хица и слободног пада. Сличним поступком као у првој вежби у

MS Excel-у нацртани су графици користећи податке прикупљене са микробит

урешаја и констатовано је да имају исти облик.

Током рада ученици су увежбавали и претварање јединица.

Након радионице из физике ученци су присуствовали занимљивој радионици

Доношење одлука и математика.

Реализатори радионице су Мирјана Кокерић, наставница Математике у ОШ

“Бранко Радичевић” из Смедерева и Синиша Ћулафић наставник Физике из ОШ

“Миша Стојковић” у Гају. Вршњачки едукатори су Немања Николић, ученик 8.

разреда ОШ “Јован Јовановић Змај” из Ковина и Алекса Ђан ученик 5. разреда

ОШ “Ђура Јакшић” из Ковина. Гости на радионици били су ученици ОШ “Ђура

Филиповић” из Плочице као и стручни сарадник Жаклина Петковић.

Следећа радионица пројекта носи нова занимљива научна открића.

Copyright © 2024 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица