Запослени

Запослени

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

 

Управа школе и администрација

Директор школе: Розалија Суњог

Секретар школе: Иван Здравковић 

Шеф рачуноводства: Љиљана Миљковић

Стручни сарадници:

Психолог  школе: Александра Орош

Библиотекар: Мирјана Милошевић 

 Наставно особље

Виолета Ђорђевић 

Наставник разредне наставе

I

Ђурђевка Стојков

Наставник разредне наставе

II

Боркица Милованов

Наставник разредне наставе

III

Јасмина Милованов 

Наставник разредне наставе

IV

Данијела Потић

Наставник разредне наставе

III и IV разред (ком. одељење Плочички рит)

Марина Богдановић 

Енглески језик у првом циклусу

/

Дејан Костић 

Верска настава православни катихизис

/

Данијела Станковић Ћулибрк 

Српски језик

/

Мирјана Мицић 

Математика

VIII

Теа Тот Радишић 

Енглески језик

VI

Михаљ Сатмари 

Ликовна култура

/

Горан Јанић 

Музичка култура

/

Никола Крстић

Историја

V

Роберт Мучи

Географија

/

Марија Ђукић

Физика

/

Срђан Ћурчин 

Биологија

/

Марија Ђукић

Хемија

/

Михаљ Сатмари

Техника и технологија   V и VI разред

/

Миљан Илић

 

Техника и технологија VII  и VIII разред

 

/

Синиша Ћулафић Физика  

Горан Јеремић 

Физичко и здравствено васпитање

VII

Радосава Јаџић 

Француски  језик

/

Александар Кокора 

Информатика и рачунарство 

/

  

Помоћно особље:

Малиша Крстић 

Весна Павловић 

Наталија Јованов 

Нада Илић 

Маријана Седмаков 

 

 

Copyright © 2023 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица