Запослени

Запослени

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

 

Управа школе и администрација

Директор школе: Розалија Суњог

Секретар школе: Иван Здравковић 

Шеф рачуноводства: Љиљана Миљковић

Стручни сарадници:

Психолог  школе: Жаклина Петковић

Библиотекар: Мирјана Милошевић 

 Наставно особље

Виолета Ђорђевић 

Наставник разредне наставе

I

Ђурђевка Стојков

Наставник разредне наставе

II

Боркица Милованов

Наставник разредне наставе

III

Јасмина Милованов 

Наставник разредне наставе

IV

Данијела Потић

Наставник разредне наставе

I,II,IV(ком. одељење Плочички рит)

Марина Богдановић 

Енглески језик у првом циклусу

/

Дејан Костић 

Верска настава православни катихизис

/

Данијела Станковић Ћулибрк 

Српски језик

/

Мирјана Мицић 

Математика

VIII

Теа Тот Радишић 

Енглески језик

VI

Михаљ Сатмари 

Ликовна култура

/

Горан Јанић 

Музичка култура

/

Никола Крстић

Историја

V

Роберт Мучи

Географија

/

Марија Ђукић

Физика

/

Срђан Ћурчин 

Биологија

/

Марија Ђукић

Хемија

/

Ђурица Јанковић 

Техника и технологија   V разред

/

Синиша Ћулафић 

Техника и технологија VI, VII  и VIII разред

Информатика  и рачунарство V,VI и VIII разред

/

Горан Јеремић 

Физичко и здравствено васпитање

VII

Радосава Јаџић 

Француски  језик

/

Александар Кокора 

Информатика и рачунарство VII разред

/

  

Помоћно особље:

Малиша Крстић 

Весна Павловић 

Наталија Јованов 

Нада Илић 

Маријана Седмаков 

 

 

Copyright © 2022 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица