Запослени

Запослени

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

 

1.

Ђорђевић Виолета

Наставник разредне наставе

I

2.

Стојков Ђурђевка

Наставник разредне наставе

II

3.

   Милованов   

      Боркица

Наставник разредне наставе

III

4.

Милованов Јасмина

Наставник разредне наставе

IV

5.

Суњог Розалија

Наставник разредне наставе

I,II,IV(ком.

одељење)

Плочички рит

6.

Богдановић Марина

Енглески језик у првом циклусу

/

7.

Костић Дејан

Верска настава православни катихизис

/

Редни број

Презиме и име наставника

Предмет

Разредно старешинство

1.

Станковић Ћулибрк Данијела

Српски језик

/

2.

Мицић Мирјана

Математика

VIII

3.

Тот Радишић Теа

Енглески језик

VI

4.

Сатмари Михаљ

Ликовна култура

/

5.

Јанић Горан

Музичка култура

/

6.

  Никола Крстић

Историја

V

7.

Роберт Мучи

Географија

/

8.

Марија Ђукић

Физика

/

9.

Ћурчин Срђан

Биологија

/

10.

Марија Ђукић

Хемија

/

11.

Јанковић Ђурица

Техника и технологија   V разред

/

12.

Ћулафић Синиша

Техника и технологија

VI, VII  и VIII разред

/

14.

Јеремић Горан

 Физичко и здравствено васпитање

VII

15.

Јаџић Радосава

Француски  језик

/

16.

Костић Дејан

Верска настава православни катихизис

/

17.

Кокора Александар

Информатика и рачунарство VII разред

/

18.

Ћулафић Синиша

Информатика  и рачунарство

V,VI и VIII разред

/

 

Стручни сарадници:

Психолог  школе: Жаклина Петковић

Библиотекар: Милошевић Мирјана

Секретар школе: Здравковић Иван

Шеф рачуноводства: Љиљана Миљковић

 

Помоћно особље:

Крстић Малиша

Павловић Весна

Јованов Наталија

Илић Нада

Седмаков Маријана

 

ВД  директора школе:

Живанка Јованов Петровић -  лиценцирани директор

 

Copyright © 2021 Основна школа „Ђура Филиповић" Плочица